Tuesday, September 9, 2008

REGALAMENT CORrePomAREGLAMENT DE LA CURSA

1- La present cursa es desenvoluparà al circuit urbà situat a la localitat de Barbens a partir de les 10.00 h del matí i per l’odre de categories anunciat.

2- Podran participar tots els atletes que hagin realitzat la inscripció pertinent, compleixin i acceptin la normativa de la cursa i de l’organització.

3- Totes les inscripcions infantils, fins l’any 1.995 (categoria Royal Gal·la) seran gratuïtes i estaran limitades a un total de 150 participants. Les inscripcions d’adults (categoria Granny Smith) te un cost de 3 euros i està limitada a 50 participants. Una vegada assolit el màxim de participants es tancaran inscripcions. Les inscripcions es realitzaran a les escoles, als forns de pa i al correu electrònic correpoma@gmail.com i es tancaran el divendres 16 d’octubre de 2.009.

4- Tots els participants rebran una bossa d’obsequis limitada al nº d’inscripcions) i segons classificació obtinguda a la cursa els premis corresponents.

5- L’organització no es fa responsable de cap tipus d’accident, danys morals o físics, durant el transcurs de la cursa.

6- La participació lliure i voluntària en aquesta cursa, implica la total acceptació del present reglament.

7- La cursa es podria suspendre el mateix dia per motius de força major si la organització ho creu oportú. Tot allò no disposat en aquest reglament serà resolt per la Organització de la Prova.

No comments: